Wat doen wij

Cursisten worden in het Practicum van Edistra BV door onze docenten deskundig opgeleid. Er wordt getraind op spanningloze en onderspanning staande installaties.

Ons doel is om te werken aan verdieping van de kennis van de componenten en aan vaardigheid om er mee om te gaan. Het gaat bij ons om kennen en kunnen.

De deelnemers zijn na een cursus bij Edistra BV getraind om zich nog meer bewust te zijn van hun eigen veiligheid en die van hun omgeving. De cursussen bij Edistra BV zijn afgestemd op de opgestelde Stipel (Stichting Persoonscertificering Elektrotechniek)  eindtermen en certificatieschema´s.

Aansluitend aan de cursus kan een gecertificeerd Stipel examen worden verzorgd door een onafhankelijk examenbureau waarna u een persoonscertificaat van vakbekwaamheid wordt verstrekt door  onafhankelijke  Certificerende Instellingen die een contract hebben met Stipel.

Tevens is ons practicum te huur voor opleiders met voldoende affiniteit in de elektro- en gastechniek, hier wordt dan ook regelmatig gebruik van gemaakt. Uiteraard  kunnen wij voor deze groep ook in een onafhankelijk examenbureau bemiddelen.

 

Theorie lokaal

Tussen gang