VIAG cursus energiebedrijven

VIAG Veiligheidsinstructie Aardgas volgens diverse Veilig Werk Instructie (VWI) 

Netbeheer Nederland is de brancheorganisatie van alle elektriciteit- en gasnetbedrijven. Deze  brancheorganisatie heeft voor alle energienetwerkbedrijven een landelijke persoonscertificering voor de Bedrijfsvoering gasvoorzieningsystemen (VIAG 2013) ontwikkeld. Daarmee vervallen de afzonderlijke en verschillende toetsingen en certificeringsstructuren van de diverse Netbeheerders van gasnetten. Deze ontwikkelingen leiden tot een transparante en eenduidige regelgeving voor veiligheid. Heeft u interesse in deze opleiding neem dan contact met ons op.

Diverse opleiding VIAG Eenergiebedrijven

 • Installatieverantwoordelijke (VIAG-IV)
 • Operationeel Installatieverantwoordelijke (VIAG-OIV )
 • Bedieningsdeskundig (VIAG-BD)
 • Werkverantwoordelijke (VIAG-WV G-Distributie)
 • Werkverantwoordelijke (VIAG-WV G-LD-netten)
 • Werkverantwoordelijke (VIAG-WV G-meterkast)
 • Werkverantwoordelijke (VIAG-WV G-netten)
 • Allround Vakbekwaam Persoon (VIAG-AVP G-distributie )
 • Allround Vakbekwaam Persoon (VIAG-AVP G-LD-netten)
 • Allround Vakbekwaam Persoon (VIAG-AVP G-netten)
 • Allround Vakbekwaam Persoon (VIAG-AVP G-stations)
 • Vakbekwaam persoon (VIAG-VP G LS aansluiting)
 • Vakbekwaam Persoon (VIAG-VP G-LD)
 • Vakbekwaam Persoon (VIAG-VP G-meterkast)
 • Voldoend Onderricht Persoon meters (VIAG-VOPm)
 • Voldoend Onderricht Persoon (VIAG-VOP G-assistent)
 • Toeganghebbend Persoon (VIAG-THP G)

 

Voor al deze opleidingen is het van belang dat u aan de vooropleiding criteria voldoet zie onderstaande link.

Vaktechnische opleidings- en ervaringseisen VIAG zie www.beiviag.nl

 Praktische uitvoering van deze opleidingen zijn in ons practicum te realiseren.

Het leertraject is opgebouwd met voorbeeldgevallen uit de praktijk, ondersteunend door naslagmateriaal voor Kennis en Vaardigheid. Het examen bestaat uit een schriftelijke toets met een praktijkoefening.

De verschillende certificatiescheam`s zijn via Stipel in te zien.   http://stipel.nl/alle-documenten

Op de site van ww.beiviag.nl staat alle relevante informatie  VIAG

 

GasleidingenTesten van apparatuurAansluiten van een leidingSamenwerken bij Edistra