Privacy beheer

In verband met de nieuwe wetswijziging zijn wij verplicht om uw privégegevens te beschermen.

Edistra BV is gerechtigd de inhoud van dit Privacy en cookie statement te wijzigen. Wijzigingen worden op deze website gepubliceerd.

Edistra BV respecteert en beschermt de privacy van alle bezoekers van haar website. Edistra BV gebruikt alle persoonlijke informatie die via de website verzameld wordt alleen voor de doeleinden, zoals die in deze privacyverklaring zijn omschreven.

Inhoud

 1. Wie is Edistra BV?
 2. Welke gegevens worden verwerkt?
 3. Met welk doel worden gegevens verwerkt?
 4. Aan wie worden deze gegevens verstrekt?
 5. Wat zijn cookies en hoe worden deze gegevens gebruikt?
 6. Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid?
 7. Hoe worden de gegevens beschermd?
 8. Welke rechten hebt u?
 9. Kan deze Privacy verklaring worden gewijzigd?
 10. Waar kunt u terecht voor vragen en verzoeken?
 11. Bewaartermijn              
 12. Aansprakelijkheid

1. Wie is Edistra BV?

Is een onderneming die elektrotechnische veiligheidsopleidingen aanbiedt.

Edistra BV is gevestigd aan de Elftweg 3, 4941 VR te Raamsdonksveer. Edistra BV staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 58387714.

2. Welke gegevens worden verwerkt?

Als u een bericht stuurt voor verdere informatie, zullen uw naam, achternaam, e-mailadres en organisatie verwerkt worden. Ook dient u uiteraard bedrijfsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden door Edistra BV verwerkt.

3. Voor welke doeleinden worden de gegevens verwerkt?

Ten behoeve van onze dienstverlening legt Edistra BV uw gegevens vast. Edistra BV gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening, om klanten van (nieuwe) producten en diensten van Edistra BV op de hoogte te houden, alsmede voor activiteiten die gericht zijn op het vergroten van het klantenbestand. De gegevens die door bezoekers op onze website worden ingevuld, worden opgeslagen en per e-mail aan Edistra BV verzonden.

4. Aan wie worden deze gegevens verstrekt?

Edistra BV zal uw gegevens uitsluitend aan derden verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Uw gegevens worden in het geval sprake is van een Stipel-certificaat doorgegeven aan Dekra.

5. Wat zijn cookies en hoe worden deze gegevens gebruikt?

Een cookie is een klein tekstbestandje dat wordt geplaatst op uw harde schijf door het systeem van de website die u bezoekt. Een cookie bevat informatie over u als bezoeker van een website. Een cookie kan alleen herkend worden door de server waar u het hebt gekregen. Edistra BV gebruikt geen cookies om gedrag en voorkeuren na te gaan.

6. Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid?

De website bevat links naar websites van derden. Dit Privacy en cookie statement is niet van toepassing op websites van derden, die door middel van links met deze website zijn verbonden. 

7. Hoe worden de gegevens beschermd?

Edistra BV draagt zorg voor maatregelen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies en onrechtmatige verwerking.

8. Welke rechten hebt u?

U hebt het recht Edistra BV te vragen welke persoonsgegevens zij van u verwerkt. Edistra BV zal op dit verzoek binnen 14 dagen schriftelijk reageren. Vervolgens kunt u verzoeken deze gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen uit de database.

9. Kan deze Privacy verklaring worden gewijzigd?

Als Edistra BV de Privacy verklaring wijzigt, dan worden deze wijzigingen direct opgenomen in deze Privacy Verklaring.

10. Waar kunt u terecht voor vragen en verzoeken?

Als u vragen of verzoeken heeft over het privacy beleid dan kunt u altijd contact opnemen door een e-mail te sturen naar info@edistra.nl 

11. Bewaartermijn  

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om de opdracht goed uit te kunnen oefenen. 

12. Aansprakelijkheid

Ondanks de zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze website en de daarin opgenomen gegevens, kan Edistra BV niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten worden ontleend. Edistra BV is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site en/of (on)bereikbaarheid van de site.