BEI BHS cursus energiebedrijven

Hoogspanning en Middenspanning gestart vanaf 15-04-2016:
Van toepassing is de BEI-BHS. Hierin zijn ook de voorwaarden van de NEN 3840 opgenomen. Waar nodig wordt verwezen naar de artikelen uit de NEN 3840. De BEI-BLS, het samenstel BEI-BS/NEN 3840 en de BEI-BHS borgen voor alle Netbeheerders een uniforme regelgeving op het gebied van veilig werken in elektriciteitsvoorzieningsystemen. Alle netbeheerders en alle aannemers die werken in die elektriciteitsvoorzieningssystemen moeten zich aan deze regels houden. Specifieke regels die alleen voor een bepaalde Netbeheerder gelden zijn niet in de landelijke normen opgenomen (bijvoorbeeld afwijkende organisaties of werkmethoden) en worden door de Netbeheerders, elk voor zich, opgenomen in eigen, bedrijfsspecifieke procedures.

Edistra zal verantwoord de opleiding BEI BHS Distributie vezorgen in het eigenopleidingspracticum. Hier wordt uitsluitend door bevoegden, met reallive spanning 10.000volt gewerkt.

 

Voor al deze opleidingen is het van belang dat u aan de vooropleiding criteria voldoet. 

Vaktechnische opleidings- en ervaringseisen BEI BHS zie www.beiviag.nl.

 

De aanwijzing structuur welke van toepassing in BEI BHS Distributie:

IV MS Distributie

OIV MS Distributie

BD MS Distributie

WV MS Distributie- totaal

WV MS Distributie-netmontage

AVP MS Distributie-totaal

AVP MS Distributie-service

VP MS Distributie -totaal

VOP MS Distributie

THP MS Distributie